: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
21:05:03 30/01/2020

Đề nghị tạm ngừng hoạt động cướp Phết Hiền Quan

Ngày 30/1, Cục Văn hóa cơ sở đã có công văn gửi Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ về việc dừng tổ chức Lễ hội Phết xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Đề nghị tạm ngừng hoạt động cướp Phết Hiền Quan

Lễ hội Phết xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể Công văn nêu rõ, trong thời gian qua, công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp, an toàn, lành mạnh, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân.

Tuy nhiên, tại Lễ hội Phết xã Hiền Quan, huyện Tam Nông trong các năm trước đây và năm 2019 còn hiện tượng nhiều thanh niên cùng tranh cướp phết gây mất trật tự, an ninh; không đảm bảo an toàn cho người tham gia lễ hội. Vì vậy, ngày 17/2/2019, UBND huyện Tam Nông đã ban hành Công văn số 226/UBND-VHTT yêu cầu UBND, BTC lễ hội Phết dừng hoạt động tranh phết trong lễ hội năm 2019 và các năm tiếp theo.

Ngày 16/1/2019, Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ đã có công văn số 26/SVHTTDL-QLVH&GĐ về việc xin ý kiến đối với Đề án Đổi mới công tác quản lý và tổ chức Lễ hội Phết.

“Tuy nhiên, phương án tổ chức phần tranh phết chưa có đổi mới so với các năm trước về các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; sai lệch nội dung, giá trị của lễ hội...”, Cục Văn hóa cơ sở nêu rõ.

Để thực hiện nghiêm Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, tại công văn này, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ báo cáo và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương tổ chức lễ hội Phết theo hướng: phần lễ trang nghiêm, đúng nghi lễ truyền thống; phần hội: Tạm ngừng hoạt động đánh phết theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, các hoạt động khác trong lễ hội tổ chức theo kế hoạch đề ra. Triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho người tham gia lễ hội và các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do  virus corona.

Cục Văn hóa cơ sở cũng đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc, lịch sử và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội Phết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để gây mất trật tự an toàn, kích động bạo lực và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Hoàng Minh