: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:09:00 29/02/2016

Đề nghị xây nhà tưởng niệm chiến sĩ hi sinh tại nhà tù Sơn La

Mới đây, UBND tỉnh Sơn La có văn bản đề nghị gửi Bộ VHTT&DL về việc xây dựng nhà tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh tại nhà tù Sơn La. 

Theo đó, nhà tù Sơn La được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2408/QĐ-TTg ngày 31/12/2014  của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, ngày 18-5-2015, Bộ VHTT&DL đã có Công văn số 1949/BVHTTDL-DSVH thống nhất đề nghị của UBND tỉnh Sơn La về chủ trương lập quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích nhà tù Sơn La. 

Nhanh chóng lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập quy hoạch tổng thể di tích theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ. Việc xây dựng nhà tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh tại nhà tù Sơn La sẽ xem xét trên cơ sở quy hoạch tổng thể di tích được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  

 H.L.