: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:11 12/08/2019

Đưa ca Huế vào trường học

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức ký kết chương trình đào tạo nhằm đưa di sản ca Huế vào trường học.

Hai bên đã thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng, gồm: Đưa di sản nghệ thuật ca Huế vào trường học; tổ chức hoạt động tham quan, học tập cho học sinh tại các bảo tàng trên địa bàn; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trải nghiệm sáng tác trong lĩnh vực hội họa và điêu khắc cho học sinh.

Chương trình đưa ca Huế vào trường học gồm hai nội dung: Tập huấn hát ca Huế cho giáo viên âm nhạc của các trường trung học cơ sở và Dạy hát ca Huế cho học sinh theo hình thức câu lạc bộ ca Huế tại một số trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Huế.

Q.Việt