: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:40:00 28/09/2018

Góp ý Dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke

Cổng TTĐT Bộ VHTTDL (bvhttdl.gov.vn) vừa đăng tải dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường nhằm lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.

Theo đó, Dự thảo Nghị định gồm 4 Chương, 26 Điều, quy định về: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc; điều kiện, trách nhiệm và thủ tục thông báo kinh doanh dịch vụ karaoke; điều kiện, trách nhiệm và thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL và các bộ, ngành khác; trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong Dự thảo có nhiều quy định mới như cắt giảm thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke, thay thế bằng thủ tục thông báo kinh doanh dịch vụ karaoke và tăng cường quản lý nhà nước bằng phương pháp hậu kiểm; Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường đã được hoàn thiện, đảm bảo minh bạch, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân và tổ chức thực hiện. Thành lập các đội kiểm tra liên ngành các cấp, thành viên gồm các ngành có liên quan tham gia với chế độ kiêm nhiệm, để thống nhất kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường...

Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 24/11/2018.

M.Sơn