: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
18:48:13 19/08/2019

‘Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)’

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ (1969 - 2019), ngày 19/8, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh  phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề “Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)”. 

 

‘Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)’

Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)”.

Đến dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hà khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội. Trước lúc đi xa, Người đã để lại bản Di chúc lịch sử cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, cùng bạn bè quốc tế, các đồng chí anh em”.

Cũng theo Giám đốc Bảo tàng, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã củng cố niềm tin cho toàn dân tộc vào tương lai của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, là những lời căn dặn mang tính cương lĩnh cho sự phát triển của đất nước sau khi kháng chiến thắng lợi, là ánh sáng soi đường cho toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“50 năm qua, thực hiện Di chúc của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã hoàn thành sự nghiệp Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, những vết thương chiến tranh đã dần được hàn gắn, kinh tế xã hội phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng, bước đầu thực hiện thắng lợi công cuộc Đổi mới, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế...”, ông Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh.

‘Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)’ - 1

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham quan hiện vật, tài liệu tại lễ khai mạc.

Trưng bày chuyên đề “Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)” giới thiệu đến người xem hơn 250 tài liệu, hiện vật, hình ảnh và phim tài liệu có giá trị đặc biệt.

Ở đó, không chỉ được xem lại những hình ảnh, tài liệu, hiện vật hay những thước phim có giá trị lịch sử vô giá, công chúng còn có cơ hội được tiếp cận và chiêm ngưỡng những thành tựu nổi bật của Việt Nam đã đạt được trên chặng đường vẻ vang 50 năm qua, từng bước hiện thực hóa những mong muốn cuối cùng của Bác Hồ trước lúc đi xa.

Trưng bày cũng góp phần động viên nhân dân tiếp tục thực hiện Di chúc của Người, nỗ lực phấn đấu bảo vệ,  xây dựng và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.    

Nội dung triển lãm gồm 4 phần. Trong đó, phần thứ nhất “Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (1969- 1975)”, khái quát lại những dấu mốc lịch sử của Tổ quốc ta từ lúc Bác Hồ muôn vàn kính yêu ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho cả dân tộc.

Phần thứ hai “Xây dựng lại đất nước và bảo vệ Tổ quốc (1975- 1986)” giới thiệu những hình ảnh, tài liệu hiện vật của phần này nhằm giới thiệu tới công chúng nội dung công cuộc kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau ngày giải phóng.

‘Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)’ - 2

Các đại biểu tham quan hiện vật, tài liệu tại lễ khai mạc.

Ở phần ba là những hình ảnh, hiện vật về nội dung “Đổi mới và phát triển (1986 - 1995)” cũng được thể hiện sinh động sau 10 năm đất nước hòa bình và bước đầu xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định, song cũng gặp không ít khó khăn, yếu kém, dẫn đến khủng hoảng trầm trọng.

Phần thứ tư “Hội nhập và cất cánh (1995 – 2019)” giới thiệu các tài liệu, hiện vật, hình ảnh của phần trưng bày này nhấn mạnh nội dung về sự phát triển của đất nước ta sau công cuộc đổi mới với nội dung hội nhập, cất cánh và nâng tầm quốc gia. Sau hơn 30 năm đổi mới, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng tăng cao.

Triển lãm sẽ kéo dài đến tháng 12/2019.

 Hoàng Minh
Ảnh Quang Vinh