: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:01 12/03/2019

Kỳ vọng vào thành phố tương lai

Ngày 11/3, Workshop Kiến trúc với chủ đề “Thành phố tương lai với bảo tồn di sản - Tái tạo đô thị và biến đổi bền vững” đã được tổ chức tại Trường ĐH Xây dựng. 

Kỳ vọng vào thành phố tương lai

Buổi workshop là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động được tổ chức tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.

Giống với những thực trạng của nhiều thành phố khác trên thế giới, Hà Nội đang phải đối mặt với sự phát triển của đô thị cùng với việc gìn giữ bản sắc văn hóa. Sự chuyển hướng chú ý từ công trình kiến trúc lịch sử có giá trị riêng biệt sang xem xét nó trong mối quan hệ với khung cảnh, các cấu trúc và không gian cấu thành của đô thị (Không gian cảnh quan, cấu trúc đô thị, không gian văn hóa – kinh tế – xã hội) nhằm mục đích tránh kết quả bảo tồn trở thành “bảo tàng hóa”. Cùng với đó, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản kiến trúc đô thị thể hiện xu hướng không chỉ quan tâm đến một công trình hay một nhóm công trình riêng lẻ (yếu tố vật thể kiến trúc) mà luôn cố gắng bảo tồn cả yếu tố gắn kết như khung cảnh kiến trúc, môi trường đô thị – yếu tố hỗ trợ, bảo tồn và tôn vinh giá trị toàn vẹn của di sản. Từ đó di sản không chỉ tồn tại mà còn “sống” được trong bối cảnh đô thị hiện đại, góp phần xây dựng một đô thị có bản sắc, giàu văn hoá, hấp dẫn, phát triển thời gian qua.

Trong tuyên ngôn UNESCO về di sản, nguồn lực cho phát triển đô thị bao gồm các yếu tố: Tài nguyên, con người, văn hóa lối sống, công nghệ. Trong đó yếu tố di sản tuy không được nhắc đến trực tiếp nhưng lại là yếu tố xen cài trong cả 4 yếu tố trên, trở thành muộn động lực tiềm năng cho phát triển bền vững đô thị. Nhiều ví dụ đã cho thấy một cách ứng xử tốt với di sản đô thị tại nhiều thành phố lớn trên thế giới đã góp phần tạo dựng tính bền vững – bản sắc – và thương hiệu đô thị, trở thành một trong 5 nguồn lực chính cho phát triển đô thị thời kỳ hiện đại.

Theo đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch phát triển đô thị và bảo tồn di sản, trên phạm vi các đô thị tại Hà Nội đều tồn tại nhiều công trình di sản đô thị là tài sản quý giá với tư cách là các dấu mốc cho quá trình hình thành và phát triển đô thị. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan mà công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản còn “thiếu và yếu”, chưa tương xứng với các yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Buổi workshop là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động được tổ chức tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội. Các buổi làm việc tại workshop sắp tới sẽ tập trung chia sẻ đối với cảnh quan và tương lai của phố cổ Hà Nội, thông qua các phân tích và nghiên cứu giải pháp thiết kế và bảo tồn đô thị tại hồ Hoàn Kiếm. Đây là hoạt động được sự bảo trợ của Đại sứ quán Italia tại Hà Nội, UNESCO Việt Nam và UBND TP Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày Thiết kế Italia (Italian Design Day - IDD2019). Tham gia giảng dạy có các GS, chuyên gia của trường ĐH IUAV Venice, hội KTS Venice và các chuyên gia Việt Nam đến từ các trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Xây dựng và ĐH Phương Đông. Các đồ án - kết quả nghiên cứu của workshop sẽ được triển lãm tại hội thảo quốc tế về di sản đô thị tại Hoàng Thành, Hà Nội vào ngày 20/3.    

Uyên Nguyễn