: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:15:51 24/01/2020

Này em

Thơ Văn Công Hùng

Này em
này em
ngày đã trôi xa
có viên cuội trắng búng qua cỏ mềm
cách nhau ném mặt vào đêm
bóp tan ảo giác lem nhem phố buồn

này em
gió đựng vào khuôn
nắng lên dựng núi về nguồn sông xưa
quẫy trời lấy mắt hứng mưa
yêu nhau mang một ngu ngơ được về

này em
vừa thoát bùa mê
gặp ngay cháo lú bốn bề bủa giăng
vụng về bật lửa xem xăng
lửa toang hoang cháy nước lăng xăng đầy

này em
cõi của mình đây
một toa tàu chật chứa đầy bão giông
một cánh buồm một dòng sông
một bông sen lạ một đồng ngâu xanh

này em
còn một mong manh
trắng trời xứ lạ một mành chỉ tơ
thôi thì luyện nhớ thành bùa
thả lên mây trắng

và chờ

trống không...

Văn Công Hùng