: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:15 18/12/2018

Nhìn lại quá trình xã hội hóa các hoạt động VHNT

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức họp báo thông tin về Hội thảo khoa học toàn quốc và Kỳ họp thứ năm của Hội đồng.

Theo đó, với chủ đề “Nhìn lại quá trình xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật ở Việt Nam từ ban hành chủ trương đến nay” Hội thảo sẽ diễn ra vào sáng ngày 19/12 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam. Hội thảo với sự tham gia của 250 đại biểu với 67 tham luận sẽ hướng tới ba mục tiêu. Cụ thể gồm: Đánh giá tác động của chủ trương xã hội hóa đến thực tiễn VHNT trên tất cả các phương diện tổ chức; Phân tích thực tiễn, chỉ ra những thành công và hạn chế của chủ trương trên từng lĩnh vực VHNT cụ thể; Đề xuất kiến nghị, giải pháp tiếp tục hoàn thiện chủ trương, cơ chế chính sách xã hội hóa các hoạt động VHNT…

Chiều cùng ngày, trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra Kỳ họp thứ 5 của Hội đồng. Tại kỳ họp này, Hội đồng sẽ tập trung thảo luận, đánh giá và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018, đồng thời thảo luận, cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng dự kiến triển khai trong năm 2019.     

M.Sơn