: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:12:00 14/01/2016

Ra mắt tập sách “Đất và người Nam Bộ”

Ngày 13-1, NXB Trẻ và gia đình học giả Ngạc Xuyên Ca Văn Thỉnh chính thức ra mắt bạn đọc tập sách “Đất và người Nam Bộ”. Quyển sách bao gồm 14 bài viết do học giả Ca Văn Thỉnh viết, dịch, sưu tầm về đề tài Nam Bộ xưa, tập sách giới thiệu đến người đọc những tinh túy của cổ học Nam Bộ cũng như nhiệt huyết của tác giả trong việc giữ, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc.

Ra mắt tập sách “Đất và người Nam Bộ”

Ra mắt tập sách “Đất và người Nam Bộ”.

Học giả Ca Văn Thỉnh (1902 – 1987) là một trong những gương mặt đi tiên phong trong nghiên cứu văn hóa truyền thống Nam Bộ. Hiện nay, kết quả nghiên cứu của ông được cho là có ảnh hưởng sâu rộng đến các nhà nghiên cứu sau này trong các lĩnh vực văn học, nho học, sử học Nam Bộ thế kỷ XVIII – XIX.   

 QUỐC ĐỊNH