: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:26 20/06/2019

Tâm sự với trời

Thơ Kim Quốc Hoa

Nếu trời có mắt, trời ơi,
Thì trời có hiểu cho tôi không nào?
Đất thì dầy, trời thì cao,
Sông dài, biển rộng, biết bao nỗi niềm…

Đời người như một con thuyền,
Loay hoay chọn bến chọn miền để neo.
Nếu trời có mắt dõi theo,
Sẽ nhìn thấu tỏ cảnh nghèo thế gian…

Kẻ giàu, giàu chứa giàu chan,
Người nghèo, nghèo đến héo bàn tay chai.
Biển thì rộng, sông thì dài,
Đời người ngắn ngủi mấy ai trường tồn…

Ở đời ai dại, ai khôn?
Cha có quyền lực thì con cũng quyền,
Còn như ma lực đồng tiền,
Nó làm nên sự sang hèn nhân gian…

Trời cao vời vợi ngút ngàn,
Bao giờ thấu hiểu dưới trần, trời ơi!
Niềm riêng tâm sự thế thôi,
Biết trời, biết đất, biết đời cam go…