: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:52:40 15/05/2019

Toạ đàm sách ‘Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong’

Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 108 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 50 năm thực hiện di chúc của Người, ngày 15/5, tại Hội trường Thống nhất (TP HCM) đã diễn ra buổi toạ đàm về cuốn sách “Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong”.

Toạ đàm sách ‘Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong’

Quang cảnh buổi tọa đàm. 

Cuốn sách “Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong” được tác giả Đoàn Duy Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, viết ngắn gọn, súc tích trong 7.000 từ tiếng Việt và 7.000 từ tiếng Anh, ghi lại thực tiễn hoạt động của Bác Hồ kể từ những năm đầu của thế kỷ 20.

Bằng những dẫn chứng, luận cứ khoa học và các tư liệu chính xác, cuốn sách đã khái quát được bối cảnh, lịch sử hình thành Đảng tiền phong và sự cần thiết phải xây dựng Đảng tiền phong, lãnh đạo toàn dân đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách cai trị của chính quyền thực dân - đế quốc, xây dựng đất nước Việt Nam độc lập – tự do. 

Tác phẩm này thêm một lần nữa khẳng định Hồ Chí Minh là nhà lý luận thiên tài, những lý luận này chính là kim chỉ nam để lãnh đạo Đảng vững mạnh trong sạch, dành được lòng tin của nhân dân. 

Qua cuốn sách, tác giả cũng đề xuất nhiều giải pháp xây dựng Đảng vững mạnh trong thời kỳ mới.

Quốc Định