: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:34:00 30/10/2015

Trưng bày 41 triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa

Ngày 30/10, Bộ TT&TT đã tổ chức Lễ tổng kết giai đoạn 2013-2015 về triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. 

Theo đó đến nay, Bộ TT&TT đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thành công 41 triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại 30 tỉnh, thành phố thực thuộc trung ương, 9 điểm đảo, huyện đảo và 2 đơn vị lực lượng vũ trang.

Triển lãm còn có tác dụng giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam; nâng cao hơn nữa nhận thức của các ngành, các cấp, tầng lớp nhân đân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng nhân dịp này, Bộ TT&TT đã trao bằng khen cho 30 tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền về biển, đảo.    

H.Minh