Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục đổi mới, cải tiến mạnh mẽ hơn

H.Vũ

Ngày 9/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục đổi mới, cải tiến mạnh mẽ hơn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị. Nguồn: Nhandan.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu, Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, cải tiến một cách mạnh mẽ hơn nữa công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.  

Các cán bộ cần đầu tư nhiều thời gian, nghiên cứu, tham mưu, phục vụ nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án, kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu, Văn phòng Quốc hội cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án Quốc hội điện tử; tiếp tục cải tiến, đổi mới các công tác: hành chính, tổng hợp, thông tin, thư viện, lễ tân, tài chính, quản trị, bảo đảm phục vụ có hiệu quả hoạt động của Quốc hội; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm đoàn kết nội bộ. Đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ; khẩn trương nghiên cứu, rà soát sửa đổi và thực hiện các quy định liên quan để phù hợp với Đề án Văn hoá công vụ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, Văn phòng cần lưu ý, quán triệt chấp hành tốt Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất