Văn phòng Trung ương Đảng tổng kết công tác năm 2021

H.Vũ

Ngày 29/12, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Trong năm 2021, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, không ngừng đổi mới, sáng tạo, năng động, quyết liệt, kịp thời giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, xử lý hiệu quả những vấn đề khó, chưa có tiền lệ để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Trong thành tích chung đó, có đóng góp quan trọng của Văn phòng Trung ương Đảng.

Nhấn mạnh năm 2022, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng rất lớn đến phục hồi và phát triển kinh tế, đến đời sống của nhân dân, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị, mỗi cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Trung ương phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng, vinh dự, trách nhiệm cao cả của mình trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư. Tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước, để cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối bảo mật thông tin công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

“Mỗi chuyên viên của văn phòng phải nắm chắc tình hình hoạt động trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn, lĩnh vực được phân công theo dõi. Trước mắt là nắm chắc và kịp thời phản ánh tình hình kiểm điểm, tự phê và phê bình theo Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương tại các địa phương, đơn vị”- Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.       

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

2 luồng ý kiến về 'Thanh tra huyện'

2 luồng ý kiến về 'Thanh tra huyện'

Ngày 26/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày tờ trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) trước Quốc hội.

Xem nhiều nhất