Vị Đại tướng trí tuệ và nhân tâm

H.Vũ

Ngày 25/8, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội thảo khoa học: “Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp-một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam”.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Cuộc đời hơn 80 năm hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với những mốc son lịch sử trọng đại đánh dấu quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Từ một học sinh, nhà báo, nhà giáo, nhà hoạt động cách mạng, ông đã trở thành một vị tướng kiệt xuất, một nhà chiến lược mưu trí, sáng tạo, một vị Tổng tư lệnh văn võ song toàn, một nhà tổ chức hàng đầu của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng khẳng định: Với tư duy sắc bén, tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công lao và đóng góp xuất sắc vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Cùng với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tấm gương mẫu mực về đạo đức, nhân cách của người chiến sĩ cộng sản, cống hiến hết mình vì nước, vì dân.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã để lại tấm gương về tinh thần đoàn kết, nhân cách sáng ngời của vị tướng “trí-dũng-nhân-tín-liêm-trung” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó chính là kết quả của quá trình phấn đấu, rèn luyện của người chiến sĩ cộng sản luôn lấy “dĩ công vi thượng” làm đầu.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Trải qua nhiều vị trí, hoạt động trên nhiều cương vị khác nhau, dù ở đâu, thực hiện nhiệm vụ gì, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn là một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng Việt Nam, một tài năng quân sự xuất chúng, có những công lao to lớn đối với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, chiến thắng oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang: Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, một nhân cách lớn với tấm lòng yêu nước, thương dân, tầm cao trí tuệ, đạo đức nhân văn, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sống nhân hậu, giản dị, gần gũi, thương yêu, chăm lo cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, được toàn quân và toàn dân tin yêu, mến phục, dành cho Đại tướng những tình cảm tốt đẹp, suy tôn là “Anh cả của quân đội”, “Đại tướng của nhân dân”.        

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất