Viện trưởng Viện kiểm sát tiếp công dân ít nhất 1 ngày/tháng

 M.Hoàng

Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp định kỳ mỗi tháng trực tiếp tiếp công dân ít nhất 1 ngày đối với các vụ việc đã được giải quyết bằng văn bản có hiệu lực pháp luật nhưng công dân đề nghị kiểm tra lại; vụ việc công dân đã gửi đơn nhiều lần, có dấu hiệu oan, sai, được dư luận quan tâm nhưng chưa được xem xét, giải quyết. 

Nội dung này được quy định tại Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ban hành Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Theo đó, khi công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân có trách nhiệm đón tiếp, yêu cầu họ nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc hướng dẫn người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày nội dung vụ việc. Nội dung trình bày phải được ghi vào sổ tiếp công dân.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất