Việt Nam - Hoa Kỳ: Hợp tác và hữu nghị là hướng đi đúng

    T.Dương (theo TTXVN)

Chiều 8/7 giờ Hoa Kỳ, tức sáng ngày 9/7 theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc nói chuyện tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Hoa Kỳ (CSIS) ở thủ đô Washington. Bài nói chuyện của Tổng Bí thư có tiêu đề “Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong giai đoạn phát triển mới”, trong đó nhấn mạnh tới những lợi ích của cả hai nước cũng như nêu những việc cần làm để đưa quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ không ngừng tiến lên phía trước.

Việt Nam - Hoa Kỳ: Hợp tác và hữu nghị là hướng đi đúng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại CSIS 

Nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới 

Chiều 8-7 giờ địa phương, tức sáng 9-7 giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Tọa đàm bàn tròn với một số đại diện các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ do Phòng Thương mại Hoa Kỳ và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN tổ chức. Tại cuộc tọa đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi với các tập đoàn Hoa Kỳ một số nét lớn về tình hình kinh tế Việt Nam, những chủ trương và quyết sách nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đại diện các tập đoàn Hoa Kỳ đã bày tỏ sự tin tưởng cao vào tiềm năng con người và tài nguyên của Việt Nam cũng như triển vọng quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại- đầu tư.

Cùng ngày, Tổng Bí thư đã có cuộc gặp gỡ với đại diện nghị sĩ của Hoa Kỳ.

Trong bài nói chuyện của mình, Tổng Bí thư nêu rõ: Trong suốt chặng đường 20 năm qua, quan hệ giữa hai nước đã phát triển năng động, liên tục và ngày càng sâu rộng, trải qua nhiều dấu mốc phát triển quan trọng, từ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995 đến ký kết Hiệp định thương mại song phương năm 2000 và thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013. 

Về chủ trương đối ngoại của Việt Nam, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trong một thế giới toàn cầu hóa, sự tùy thuộc giữa các quốc gia ngày càng tăng cả về phát triển và an ninh thì luật pháp quốc tế, sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác giữa các quốc gia càng cần được đề cao hơn bao giờ hết. Việt Nam chủ trương tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Việt Nam đã mở rộng quan hệ ngoại giao với hơn 180 nước trên thế giới, hình thành quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược với các nước đối tác quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Tổng Bí thư chỉ rõ: Trước mắt, hai bên cùng nỗ lực không ngừng làm sâu sắc, phong phú thêm quan hệ Đối tác toàn diện tạo cơ sở nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong tương lai. Động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ theo định hướng đó là những lợi ích chung mà hai nước cùng chia sẻ trong tăng cường hợp tác song phương một cách toàn diện, thúc đẩy hợp tác khu vực và nỗ lực đóng góp cho các vấn đề chung của thế giới.

Tổng Bí thư cho rằng: Hai nước có rất nhiều việc cần làm để đưa quan hệ song phương không ngừng tiến lên phía trước, trong đó việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, xây dựng và củng cố sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo, chính giới và nhân dân hai nước là hết sức quan trọng để đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ phát triển ngày càng sâu rộng, bền vững. Hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư là một trọng tâm, là nền tảng và là động lực phát triển quan hệ song phương, cần được đẩy mạnh hơn nữa. Hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế, môi trường là điểm sáng và là lĩnh vực hợp tác đầy tiềm năng trong quan hệ hai nước. 

Việt Nam hết sức coi trọng vấn đề quyền con người

Về vấn đề nhân quyền, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Việt Nam hết sức coi trọng vấn đề quyền con người. Việt Nam đang nỗ lực không mệt mỏi để xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Việt Nam sẵn sàng tăng cường phối hợp với Hoa Kỳ trong các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề chống khủng bố, an ninh mạng, đối phó với dịch bệnh và biến đổi khí hậu. 

Tổng Bí thư chỉ rõ: Những bài học kinh nghiệm của lịch sử và những kết quả thực tế trong 20 năm qua cho thấy rất rõ rằng, hữu nghị và hợp tác là hướng đi duy nhất đúng của quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ, có lợi cho hai nước, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, của khu vực và thế giới. Những khác biệt giữa hai nước là thực tế khách quan và là tất yếu trong một thế giới đa dạng mà trong đó các dân tộc có quyền tìm kiếm, lựa chọn con đường phát triển của riêng mình. Nhưng thực tế trong 20 năm cũng cho thấy, hai nước có thể chia sẻ nhiều lợi ích tương đồng, và những khác biệt không thể là trở ngại cho việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ. Tổng Bí thư tin tưởng rằng, hai bên có thể cùng nhau xây dựng một tầm nhìn tươi sáng cho quan hệ hai nước trong tương lai, để hai dân tộc, các thế hệ con cháu luôn là bạn và đối tác tốt của nhau.

Coi phát triển kinh tế biển là một nhiệm vụ chiến lược

Tại cuộc nói chuyện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn về những vấn đề mà các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, học giả, nhà ngoại giao kỳ cựu của Hoa Kỳ quan tâm, liên quan đến quan hệ hợp tác hai nước trong giai đoạn phát triển mới. Trả lời câu hỏi của ông Richard Cronin, Trung tâm nghiên cứu Stimson Center về những vấn đề đối nội và đối ngoại quan trọng nhất sẽ được bàn thảo tại Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong đời sống chính trị của Việt Nam, được tổ chức 5 năm/lần. Đầu năm 2016, Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ XII, nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, việc triển khai Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung và phát triển năm 2011) và Hiến pháp 2013, phân tích dự báo tình hình mới của thế giới, đề ra những chủ trương chiến lược, tầm nhìn trung hạn và bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Coi kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, Việt Nam tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, chăm lo đời sống cho nhân dân, các đối tượng yếu thế, tiếp tục hội nhập sâu hơn vào kinh tế thế giới. Về chính trị, Việt Nam tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới cơ chế chính sách, luật pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Quốc phòng- an ninh là nhiệm vụ chiến lược, bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau, bình đẳng, cùng có lợi.

Ông Sato Limaye, Giám đốc Trung tâm Đông-Tây, một tổ chức có nhiều quan hệ hợp tác với Việt Nam, bày tỏ sự quan tâm về hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Chia sẻ về vấn đề này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Việt Nam có 3000 km bờ biển, coi phát triển kinh tế biển là một nhiệm vụ chiến lược, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Năm 2011, hai nước đã ký thỏa thuận về những lĩnh vực cần hợp tác về quốc phòng an ninh, sắp tới cần tiếp tục bàn, cụ thể hóa để hợp tác đạt kết quả cao hơn, như hợp tác nghiên cứu, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất