Vĩnh Phúc: Đảm bảo thiết thực trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết

V.Mạnh

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018.

Thời gian tổ chức Ngày hội tập trung trong khoảng từ ngày 1/11 đến hết ngày 18/11/2018. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 ở cộng đồng khu dân cư  phải đảm bảo thiết thực. Phần lễ tổ chức ngắn gọn, tập trung tổ chức phần hội nhằm thu hút sự tham gia đông đảo của người dân, hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn dân cư.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Bà Thương rất “thương người”

Bà Thương rất “thương người”

32 trẻ em đang sống cùng cha mẹ tại đây, được nhận những phần quà chứa chan lòng nhân ái từ người chủ nhà đáng mến của "bà Thương"...

Tin nóng

Xem nhiều nhất