Vĩnh Phúc: Kiên quyết không hợp thức hóa dự án sai phạm

Ngô Bảo Chi

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Công văn số 8693/UBND-KT5 gửi các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố về việc thực hiện thông báo kết luận của Ban thường vụ Tỉnh uỷ.

Văn bản yêu cầu Giám đốc Sở KH&ĐT khẩn trương tham mưu UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh triển khai, cụ thể hóa thông báo, trong đó khẩn trương thực hiện: Phối hợp các sở, ban, ngành, các ban QLDA cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả nhà thầu) có liên quan trong việc để xảy ra chậm tiến độ dự án, rà soát phân loại các dự án theo tình hình thực hiện và hiệu quả đầu tư, kiên quyết tạm dừng, chấm dứt các dự án nếu không còn phù hợp, không hiệu quả.

Dự án Trung tâm y tế và chăm sóc sức khoẻ ở Tam Đảo với tổng mức đầu tư 2.600 tỉ đồng vừa bị thu hồi
Dự án Trung tâm y tế và chăm sóc sức khoẻ ở Tam Đảo với tổng mức đầu tư 2.600 tỷ đồng vừa bị thu hồi.

Tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư, kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chấn chỉnh nghiêm các vi phạm. Tuyệt đối không hợp thức cho các sai phạm, không làm thất thoát, lãng phí vốn ngân sách Nhà nước.

Đối với giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư khẩn trương chỉ đạo xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra chậm tiến độ dự án, rà soát phân loại các dự án theo tình hình thực hiện và hiệu quả đầu tư, kiên quyết tạm dừng, chấm dứt các dự án nếu không còn phù hợp, không hiệu quả; tổ chức kiểm điểm việc triển khai, thực hiện các dự án.

Giám đốc Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chỉ đạo xử lý dư tạm ứng, nhất là dự án quá hạn…

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất