Vĩnh Phúc: MTTQ huyện Lập Thạch phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Thanh Hương

Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường và phát huy sức, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện.

Để tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã triển khai nhiều chương trình hành động; thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội; phát huy vai trò các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư như: Già làng, trưởng bản, chức sắc…

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, MTTQ và các tổ chức thành viên đã kịp thời, chủ động và tích cực triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Việc đẩy mạnh và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của huyện Lập Thạch đã thực sự là cầu nối, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa nhân dân với Đảng, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn…       

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Lời giải cho Mường Chanh

Lời giải cho Mường Chanh

Mường Chanh được kỳ vọng sẽ trở thành xã miền núi đầu tiên của xứ Thanh về đích trong chương trình xây dựng nông thôn mới.
Đem mái ấm đến với người nghèo

Đem mái ấm đến với người nghèo

Những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm vận động các nguồn lực cùng chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Xem nhiều nhất