Vợ chồng ly hôn có phải cùng nhau trả nợ?

Kim Phúc

Bạn đọc hỏi: Vợ chồng tôi đang sống ly thân và thỏa thuận với nhau trong thời gian tới sẽ ra tòa. Tuy nhiên, gần đây qua một người thân tôi mới biết chồng mình do thua lỗ trong kinh doanh, đang nợ ngân hàng 700 triệu đồng. Bạn tôi có nói, nếu ly hôn tôi vẫn phải gánh vác cùng chồng 50% món nợ này. Tôi rất băn khoăn vì từ trước đến nay không hề biết gì về việc này, chồng tôi cũng không bàn bạc việc làm ăn kinh doanh ra sao. Vậy tôi có phải trả món nợ này cùng chồng?

Theo Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây: Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm; Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình; Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình; Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật Dân sự thì cha mẹ phải bồi thường; Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Đồng thời, Điều 27 luật này quy định, vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới với các nghĩa vụ nêu trên. Như vậy, nếu giao dịch chỉ do vợ hoặc chồng xác lập, thực hiện nhưng có mục đích để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì vợ chồng cũng phải có trách nhiệm liên đới thực hiện nghĩa vụ này.

Nếu khoản nợ do người vợ (chồng) đã vay là khoản nợ riêng, không nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia đình, thì theo Điều 45 Luật Hôn nhân Gia đình 2014, khoản nợ này sẽ thuộc nghĩa vụ riêng của người vợ (chồng).

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất