Vợ sinh con, cán bộ, sĩ quan Công an được hưởng chế độ thế nào?

PV (theo Bộ Công an)

Ông Lương Tú hỏi: Hai vợ chồng tôi cùng công tác trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) trên 04 năm. Vừa qua, tôi được biết quy định khi vợ sinh con, người chồng được hưởng các chế độ thai sản như hưởng trợ cấp một lần khi sinh con với mức trợ cấp 2.980.000 đồng/con.

Tôi muốn hỏi, quy định này có áp dụng cho lực lượng CAND hay không? Và người chồng còn được hưởng những mức trợ cấp như thế nào khi vợ sinh con và quy định cụ thể tại văn bản nào?

Bộ Công an trả lời:

Trợ cấp một lần khi sinh con (quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điểm a Khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, CAND và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân): “Trường hợp khi sinh con nhưng chỉ có người cha tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha cả mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội nhưng người mẹ không đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì người cha (phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con) được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.

Trường hợp của bạn Lương Tú có vợ công tác trong CAND có đóng bảo hiểm xã hội và khi sinh con vợ đã được giải quyết chế độ trợ cấp một lần khi sinh con thì chồng không được nhận khoản trợ cấp này.

Ngoài được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con như đã nêu trên (nếu đủ điều kiện), khi vợ sinh con còn được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Khoản 3 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:
- 05 ngày làm việc.
- 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.
- Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.
- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày sinh con.

Để được biết chi tiết, đề nghị bạn Lương Tú nghiên cứu cụ thể tại Mục 2 Chương 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, CAND và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất