Vượt qua nhiều thách thức nhờ truyền thống đoàn kết

Quốc Định

“Nghị quyết 23 ban hành rất đúng đắn, cần thiết và có giá trị thực tiễn. Việc thực hiện Nghị quyết đã đóng góp to lớn vào đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, góp phần làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao”.

Ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội thảo.
Ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội thảo.

Ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 23 khẳng định như trên tại Hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (Nghị quyết 23) vừa diễn ra tại TP HCM ngày 20/2.

Tham gia và chủ trì Hội thảo còn có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 23; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 23.

Hội nghị vinh dự có sự tham dự của ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các địa phương; các vị lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ.

Giúp cho đất nước có cơ đồ như hôm nay

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng, đại đoàn kết toàn dân tộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định vai trò to lớn của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hội thảo.
Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định vai trò to lớn của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hội thảo.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, quan điểm của Đảng ta về xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được hoàn thiện, phát triển. Đảng ta luôn xác định đoàn kết là giá trị cốt lõi, “đại đoàn kết toàn dân tộc” là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 và các chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã khẳng định: “Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy. Ban hành và thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, vận động đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; chủ động tham gia giám sát và phản biện xã hội; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân..”, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Ông Huỳnh Đảm, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đánh giá, nhờ phát huy sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại đã góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 35 năm đổi mới. Cụ thể, nhờ vào sự đoàn kết mà trong những năm đại dịch Covid-19 hoành hành, chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức.

“Có thể nói, nhờ Đảng lãnh đạo, nhờ sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc mà đất nước ta đã đạt được thành tựu to lớn. Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực ,vị thế, uy tín như hôm nay”, ông Huỳnh Đảm nói.

Các vị lãnh đạo chủ trì Hội thảo.
Các vị lãnh đạo chủ trì Hội thảo.

Khơi dậy ý chí tự cường dân tộc

Từ thực tế trên, ông Huỳnh Đảm đề nghị, cần cụ thể hóa hơn nữa cương lĩnh của Đảng, tiếp tục thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường và mở rộng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Trong đó, nội dung đại đoàn kết phải thấm sâu trong từng cán bộ quản lý, công chức, viên chức và mỗi người dân.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn, nhằm tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong giai đoạn tới, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả hơn nữa quan điểm “khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao đổi với các đại biểu bên lề Hội thảo.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao đổi với các đại biểu bên lề Hội thảo.

“Vì vậy, phải đánh giá toàn diện, đầy đủ, thực chất những kết quả đạt được trong thực hiện chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cơ sở đó, tiếp tục thống nhất chủ trương, quan điểm và đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chủ trương của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị.

PGS.TS Phan Thanh Bình, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM cho rằng, chúng ta chưa làm hết sức, hết các nội dung. Vì vậy, sắp tới cần khẳng định lại nhận thức về đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, nhìn lại những vấn đề chưa triển khai tốt, làm sao triển khai đúng với tinh thần Nghị quyết, đúng luật và thực tế; làm tốt công tác cán bộ, vai trò của người đứng đầu, thực chất, hiệu quả, tránh tư tưởng nhiệm kỳ, lấy thực trạng tình hình kinh tế-xã hội, an sinh xã hội, đời sống người dân làm thước đo đánh giá cán bộ.

“Cần chuyển những điều lắng nghe ý kiến người dân qua hệ thống quản lý Nhà nước để ý kiến người dân trở thành chính sách, đáp ứng yêu cầu người dân; trong tình hình hiện nay, cần nâng cao chất lượng của người cán bộ, nhân văn hơn trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, thông tin”, ông Bình nêu ý kiến.

Nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đóng góp ý kiến tại Hội thảo.
Nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Đề cập đến các nhiệm vụ trong giai đoạn tới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng mong muốn, trong từng thời kỳ, từng nhiệm vụ phải chọn được vấn đề trọng tâm để nhấn mạnh và đoàn kết toàn dân cùng hướng đến. Trong đó, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân phải là điểm xuất phát quan trọng của mọi đường lối chủ trương và chính sách pháp luật.

Nêu dẫn chứng từ các chính sách pháp luật về đất đai đang được đề xuất sửa đổi hiện nay, ông Thưởng nhìn nhận, bên cạnh các mặt thành công, các chính sách cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Gần 70% các vụ khiếu kiện là từ đất đai; các vụ kiểm tra, xử lý kỷ luật cán bộ cũng liên quan đất đai.

“Kỳ này, ít nhất về mặt chính trị sửa đổi chính sách pháp luật đất đai phải giảm được những yếu tố đó. Làm sao mọi chủ trương đường lối quyết sách của Đảng, Nhà nước phải xuất phát từ lòng dân”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Ngoài ra, để xây dựng, phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu phải đẩy mạnh công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tránh thói hư tật xấu trong Đảng cũng như trong xã hội.

“Điều này càng được thể hiện rõ nét trong thời gian qua, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng, cần tiếp tục làm mạnh mẽ hơn trong thời gian tới”, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng quán triệt.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Giám sát chặt, hiệu quả cao

Giám sát chặt, hiệu quả cao

Thời gian qua, hoạt động giám sát của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã phát huy hiệu quả ...
Người đi đầu trong các phong trào

Người đi đầu trong các phong trào

Những năm gần đây, thôn Ngọc Sơn xã Sơn Tiến (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) luôn đi đầu trong các phong trào tại địa phương.

Tin nóng

Phát huy tinh thần đoàn kết trong vận động Quỹ Vì người nghèo

Phát huy tinh thần đoàn kết trong vận động Quỹ Vì người nghèo

Cuộc vận động Ngày vì người nghèo được Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Phước mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, tạo sự gắn bó trong cộng đồng dân cư. Bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả từ Cuộc vận động mang lại đã góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Xem nhiều nhất