: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:10:29 12/10/2018

41 thí sinh tham gia Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi

Ngày 12/10 tại Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Nam năm 2018, với sự tham gia của 41 thí sinh là giảng viên chuyên trách và viên chức đang giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện thuộc 20 tỉnh thành khu vực phía Nam.

41 thí sinh tham gia Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi

Thí sinh thể hiện bài thi.

Đây là lần thứ 3 hội thi được tổ chức ở cấp khu vực và toàn quốc. Trước đó, lần thứ nhất được tổ chức năm 2003 và lần thứ hai vào năm 2014.

Hội thi nhằm góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua, đưa hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ngày càng đi vào nền nếp, tạo điều kiện cho các giảng viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, thúc đẩy việc đổi mới phương thức giảng dạy và học tập. 

Hội thi cũng nhằm đánh giá thực trạng giảng dạy của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp cho đội ngũ giảng viên hàng năm. 

Về nội dung thi, các thí sinh lựa chọn một bài trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được giảng dạy ở trung tâm bồi dưỡng cấp huyện do Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành. 

Hình thức thi tập trung vào 3 nội dung đồng thời là 3 kỹ năng quan trọng cần có đối với người giảng viên lý luận chính trị giỏi: kỹ năng soạn giáo án, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng ứng xử (trả lời câu hỏi). 

Sau hội thi, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ lựa chọn 6 thí sinh đạt giải nhất, nhì và ba tham gia dự thi tại Hội thi chung khảo toàn quốc dự kiến được tổ chức tháng 11/2018. 

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Bùi Trường Giang - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết hội thi là dịp để các giảng viên giao lưu, học hỏi, rèn luyện, nâng cao và đổi mới phương pháp, kỹ năng, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, cập nhật kiến thức theo quan điểm, tư duy của Đại hội lần thứ XII và của các Hội nghị Trung ương Đảng. 

Do đó, Ban Tuyên giáo các cấp cần chủ động tham mưu để lãnh đạo cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị, nâng cao chất lượng giảng dạy tại trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố.

Kết quả hội thi không chỉ là cơ sở cho việc lựa chọn những giảng viên xuất sắc để tham gia hội thi chung khảo toàn quốc mà còn là dịp để khẳng định thành tích, những kinh nghiệm trong tổ chức quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, động viên, biểu dương lịp kịp thời phong trào thi đua của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. 

Gianh Lam