Bảo Lâm - Lâm Đồng: Đầu tư trên 928 triệu đồng phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

          Triệu Mai

Văn phòng UBND huyện Bảo Lâm cho biết, 9 tháng đầu năm 2017, từ nguồn vốn của các chương trình dự án như: chương trình trợ giá cây trồng, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) theo Quyết định 102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo ngoài Chương trình 30a, Chương trình 135..., huyện Bảo Lâm đã đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS 928,5 t

Trong đó bao gồm: Hỗ trợ cà phê ghép cao sản, cà phê thực sinh 269,5 triệu đồng; hỗ trợ 1.475 hộ đồng bào DTTS phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập 539 triệu đồng; hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển chăn nuôi gà thả vườn để đa dạng hóa sinh kế 120 triệu đồng.

Hiện nay, việc đầu tư này đang được các ngành chức năng của huyện phối hợp với chính quyền địa phương cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Độc đáo chợ cá truyền thống hơn 400 năm

Độc đáo chợ cá truyền thống hơn 400 năm

Chợ Cồn Gòlà nơi buôn bán hải sản của ngư dân khắp vùng Cẩm Nhượng, Cẩm Lĩnh, Cẩm Hà (Cẩm Xuyên)…và là nơi trải nghiệm lý thú của khách du lịch thập phương.

Xem nhiều nhất