: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:33 24/08/2019

Bình Định: Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách

UBND tỉnh Bình Định vừa quyết định phê duyệt danh sách các hộ là gia đình chính sách, người có công với cách mạng còn gặp khó khăn về nhà ở được hỗ trợ kinh phí xây dựng lại nhà ở, từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương Việt Nam.

Theo đó, hiện nay tỉnh Bình Định có 20 hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng còn gặp mọi khó khăn về nhà ở được hỗ trợ kinh phí xây dựng lại nhà ở với số tiền 1 tỷ đồng (mỗi hộ 50 triệu đồng). Trong đó, huyện Hoài Nhơn có 10 hộ, huyện Phù Cát có 10 hộ được hỗ trợ.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở LĐTBXH phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát và hướng dẫn 2 huyện Hoài Nhơn, Phù Cát thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình chính sách theo đúng quy định, đảm bảo đúng đối tượng.

Xuân Hiếu