: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
00:28:00 08/01/2016

Chấn chỉnh quản lý trang thiết bị và công trình y tế

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về trang thiết bị và công trình y tế tại Bộ Y tế giai đoạn 2011-2014. Qua thanh tra đã phát hiện hàng loạt sai phạm.

Chấn chỉnh quản lý trang thiết bị và công trình y tế

Sẽ sớm có cơ chế quản lý trang thiết bị và công trình y tế (ảnh minh họa).

Trong đó, đáng chú ý, Bộ Y tế chưa ban hành các quy chuẩn về thiết bị y tế; công tác kiểm tra giám sát còn hạn chế, chưa kịp thời phát hiện khuyết điểm, sai phạm trong quản lý trang thiết bị và công trình y tế để tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý, chấn chỉnh, khắc phục; chưa ban hành các quy chuẩn kỹ thuật và các tiêu chuẩn thiết kế, thiết kế mẫu các các công trình y tế.

Về trang thiết bị y tế, tại Sở Y tế các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Định, Quảng Bình, cơ quan thanh tra phát hiện các sở đều không có phòng quản lý trang thiết bị y tế. Nhiều bệnh viện thuộc sở không thành lập phòng quản lý trang thiết bị y tế. Một số bệnh viện tuy có phòng quản lý trang thiết bị y tế nhưng bố trí cán bộ vừa ít vừa không có chuyên môn kỹ thuật về lĩnh vực trang thiết bị y tế. 

Trước hàng loạt sai phạm, TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định về trang thiết bị y tế, hoàn thiện khung pháp lý về quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế. TTCP cũng kiến nghị Bộ Y tế tăng cường công tác quản lý nhà nước về trang thiết bị và công trình y tế, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện nghiêm túc quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và các quy định của nhà nước về trang thiết bị và công trình y tế, nhất là công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế.     

H.Vũ