: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:07:00 27/01/2016

Đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2016

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường ĐH, CĐ đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016. Trong đó, yêu cầu ghi đầy đủ các nội dung về những thông tin cần thiết, đảm bảo chính xác, ngắn gọn, đúng cấu trúc để phục vụ cho kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016. 

Các trường cần công bố công khai các thông tin về tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016 trên trang thông tin điện tử của trường (bao gồm cả các thông tin chi tiết về các chuyên ngành đào tạo; các chương trình hợp tác quốc tế;...), đảm bảo thống nhất với các thông tin đã đăng ký với Bộ GD&ĐT và phải chịu trách nhiệm về các thông tin đã báo cáo và công bố.

Thông tin đăng ký tuyển sinh gửi theo đường chuyển phát nhanh và qua mail về Bộ GD&ĐT trước ngày 30/1. Các trường báo cáo chậm sau thời hạn yêu cầu phải chịu trách nhiệm trong việc tự công bố thông tin tuyển sinh của trường.

Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi, cần cập nhật và bổ sung thông tin, đề nghị liên hệ trực tiếp với Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT). Việc làm này nhằm có thông tin đầy đủ, chính xác của các trường trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh trong việc chọn trường và ngành đào tạo. 

PV