: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:17 25/07/2019

Đẩy mạnh truyền thông bảo vệ trẻ em

Ngày 24/7, tại Vĩnh Phúc, Cục Trẻ em (Bộ LĐTB-XH), Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD) phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tổ chức hội thảo về “Sự tham gia của truyền thông, báo chí trong công tác bảo vệ trẻ em”.