: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:00 14/01/2016

Đồng Nai: Doanh nghiệp cần tuyển hơn 31.000 lao động

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, từ giữa tháng 2 đến tháng 6/2016, 498 doanh nghiệp (chủ yếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) trên địa bàn tỉnh này sẽ tuyển mới trên 31.000 lao động phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất, bù đắp số lao động nghỉ việc.

Đồng Nai: Doanh nghiệp cần tuyển hơn 31.000 lao động

Đồng Nai sẽ tuyển mới trên 31.000 lao động do nhu cầu tăng cao.

Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đồng Nai cho biết, toàn tỉnh có khoảng 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động, số doanh nghiệp báo cáo về Sở nhu cầu tuyển lao động là những doanh nghiệp lớn; nhiều doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ có nhu cầu tuyển lao động song không báo cáo về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đồng Nai. 

Năm 2016, doanh nghiệp chủ yếu tuyển lao động phổ thông, lao động đã qua đào tạo nghề; ngành nghề cần tuyển dụng nhiều là may mặc, giày da, cơ khí… Về lý thuyết, doanh nghiệp không tuyển lao động đọc thông, viết thạo, nhưng thực tế những năm qua cho thấy, do thiếu cung nên cơ hội tìm được việc làm với những đối tượng này vẫn cao.    

C.Phong