Hoàn thiện chính sách quản lý chất thải phóng xạ đã qua sử dụng

   Lam Nhi

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan hoàn thiện các cơ chế, chính sách đối với chu trình nhiên liệu hạt nhân, quản lý chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2241/QĐ-TTg ngày 11-12-2014 về Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến 2020...

Hoàn thiện chính sách quản lý chất thải phóng xạ đã qua sử dụng

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Để tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách đối với chu trình nhiên liệu hạt nhân, quản lý chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan rà soát hệ thống văn bản pháp luật hiện hành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, đưa những nội dung cần thiết vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật năng lượng nguyên tử. Một số vấn đề dài hạn, cần được tiếp tục nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước để báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo cụ thể sau.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất