: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:18:00 16/01/2016

Hơn 1.700 tỷ đồng đầu tư giao thông nông thôn ở Quảng Nam

Ngày 16/1, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh đã huy động hơn 1.700 tỷ đồng, từ các nguồn vốn khác nhau để đầu tư cho giao thông nông thôn (GTNT).

Một con đường bê tông hóa ở Quảng Ngãi.          

Cụ thể, các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện như, bê tông hóa 867,7/1598km, nhựa hóa, đường trục liên xã và 617,6/1924,4km đường trụ thôn, xóm…

Trong đó, năm 2015, 32 xã xây dựng nông thôn mới được hỗ trợ 20.253 tấn xi măng để cứng hóa 662 tuyến đường GTNT.

Qua đó, người dân trong tỉnh đã tích cực, hưởng ứng tham gia đóng góp tiền, ngày công, hiến đất để xây dựng đường GTNT.

CHÍ ĐẠI