Kiểm tra giám sát thu phí trạm cầu Hạc Trì trong 10 ngày

Q.Hưng

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành Quyết định kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với Trạm thu phí cầu Việt Trì mới (cầu Hạc Trì) do Công ty Cổ phần BOT cầu Việt Trì quản lý và khai thác trong vòng 10 ngày, từ ngày 1 đến 10/10/2016.

Theo đó, Cục Quản lý đường bộ I sẽ tiến hành thành lập đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc xuất, thu hồi vé và doanh thu từng ca tại trạm thu phí; giám sát công tác hệ thống thiết bị phòng hậu kiểm; giám sát soát vé bên ngoài cabin; giám sát thu phí thủ công tại trạm thu phí (nếu có) đồng thời xác định lưu lượng xe qua trạm thu phí cầu Việt Trì mới theo từng loại xe theo quy định của Hợp đồng BOT số 45/BOT-BGTVT ngày 29/8/2014.

Đoàn ki ểm tra cũng tiến hành giám sát việc tuân thủ về tổ chức giao thông qua cầu Việt Trì, cầu Hạc Trì, Quốc lộ 2 tỉnh Phú Thọ theo Thông báo số 4462/TB-TCĐBVN ngày 19/8/2016 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, yêu cầu đơn vị có liên quan báo cáo những nội dung kiểm tra và chấp hành việc kiểm tra…            

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất