: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:57 04/07/2019

Nam Định: Nhiều khó khăn, vướng mắc trong bảo vệ trẻ em

Mới đây, làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về trẻ em, UBND tỉnh Nam Định cho biết, toàn tỉnh hiện có 531.759 trẻ em (26,5% dân số), trong đó có 4.511 em có hoàn cảnh đặc biệt; gần 36.000 em đang có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; hơn 9.600 em là con em hộ nghèo. Thực hiện Luật Trẻ em, tỉnh đã triển khai nhiều công việc cụ thể nhằm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, hiện công tác này ở địa phương vẫn còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Trong đó, sự quan tâm của các cấp, các ngành một số nơi chưa thường xuyên; 100% cán bộ làm công tác về trẻ em cấp xã làm kiêm nhiệm, do vậy việc quản lý, nắm thông tin, tình hình của trẻ em chưa được bao quát, kịp thời, nhất là trong việc can thiệp, trợ giúp các em bị bạo lực, bị xâm hại. Việc trợ giúp các em có hoàn cảnh đặc biệt dựa chủ yếu vào nguồn vận động và mới chỉ tập trung vào giúp đỡ vật chất. Dịch vụ trợ giúp trẻ em chưa đồng bộ; thiếu các điều kiện ngăn chặn nguy cơ trẻ em bị xâm hại, bị lạm dụng, bị bỏ rơi….

Nam Dương