: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:21 21/08/2019

Nam Định:Tăng thêm gần 48.000 người đóng các loại bảo hiểm

Theo Bảo hiểm Xã hội tỉnh Nam Định, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh có thêm 47.971 người tham gia bảo hiểm xã hội,bảo hiểm ytế,bảo hiểm thất nghiệp.Tổng số tiền thu các loại bảo hiểm tăng thêm là 261,3 tỷ đồng.