: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:42:00 09/06/2017

Phân bổ trên 270 tỷ đồng bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển

Ngày 8/6, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Quyết định về việc tạm cấp kinh phí bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển (đợt 4) với số tiền là 270,504 tỷ đồng.

 Sau hơn 1 năm vắng lặng, biển Thuận An đã đông vui trở lại. Ảnh: Nguyên An.             

Đối tượng được chi trả bồi thường thiệt hại theo quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 và Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 9/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đợt 4 này,huyện Phong Điền được chi 33,161 tỷ đồng; huyện Quảng Điền 55,621 tỷ đồng; thị xã Hương Trà 14,950 tỷ đồng; huyện Phú Vang 101,803 tỷ đồng và huyện Phú Lộc là 64,969 tỷ đồng. 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao trách nhiệm cho Sở Tài chính lập thủ tục chuyển kinh phí tạm cấp.

UBND các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà tổ chức chi trả cho các đối tượng kịp thời, theo đúng quy định trên cơ sở kết quả  đã được phê duyệt.

Hữu Thu