: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
18:00:00 07/04/2020

Quảng Ninh tiếp tục quyết liệt thực hiện cách ly toàn xã hội

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện quyết liệt cách ly toàn xã hội theo đúng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19.