: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:13:00 27/06/2017

Quảng Trị: Tạm cấp 680 tỷ đồng cho người dân bị sự cố môi trường biển

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, tính đến cuối tháng 6 này, tổng kinh phí UBND tỉnh Quảng Trị tạm cấp cho các địa phương bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển là gần 680 tỷ đồng.

Các địa phương đã chi trả hơn 618 tỷ đồng và số còn lại chưa chi trả được do một số địa phương kê khai diện tích nuôi trồng chưa đúng với thực tế hoặc kê khai tàu thuyền nhầm công suất. Về công tác thẩm định, phê duyệt, chi trả bồi thường thiệt hại, Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các địa phương hướng dẫn thực hiện nghiêm túc, đúng thực tế và đảm bảo quyền lợi của người dân.  

 Bình Nguyên