: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:02 23/07/2019

Sóc Trăng: Tuyển chọn học sinh lớp 6, lớp 10 thí điểm theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia

Sở GDĐT Sóc Trăng ban hành kế hoạch tuyển chọn học sinh học tiếng Anh lớp 6 và lớp 10 thí điểm theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia năm học 2019-2020. Tất cả học sinh lớp 6, lớp 10 có nguyện vọng tham gia tuyển vào lớp thí điểm làm đơn xin dự tuyển theo mẫu do trường thiết kế và phát hành.

Nội dung khảo sát với tuyển chọn thí điểm lớp 6: Trong chương trình tiếng Anh lớp 3, 4 và 5 của Bộ GDĐT hoặc tương đương (như thi chứng chỉ Flyers). Đối với tuyển chọn thí điểm lớp 10, nội dung trong chương trình tiếng Anh cấp THCS của Bộ GDĐT hoặc tương đương (như thi chứng chỉ KET). Hình thức thi: Kết hợp tự luận và trắc nghiệm. Đề khảo sát có 4 phần: Nghe, đọc hiểu, viết và sử dụng ngôn ngữ. Học sinh làm bài ngay trên đề khảo sát (đối với lớp 6, thời gian làm bài 60 phút; đối với lớp 10 thời gian làm bài 90 phút). Riêng lớp 10 có thêm bài nói. Mỗi học sinh bốc thăm và nói về 1 chủ đề trong thời gian 10 phút (gồm 5 phút chuẩn bị và 5 phút trình bày). Thời gian khảo sát vào ngày 16/8.       

Hà Liên