Tạo điều kiện đặc biệt cho tình nguyện viên nước ngoài dạy học

            X.Cường

Sở GD&ĐT Lào Cai yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện cho các tình nguyện viên nước ngoài làm việc trong trường phổ thông. 

Theo đó, chun b các điu kin cho tình nguyn viên thc hin nhim v ti các trưng trên đa bàn tnh Lào Cai gm: Phòng làm vic, bàn ghế làm vic, máy tính ni mng Internet, máy in, đin thoi đ bàn, tài đng tài liu và nhng đ dùng thiết yếu khác; phân công ngưi phc v v sinh phòng làm vic ca tình nguyn viên trong thi gian làm vic ti đơn v. Các đơn v có tình nguyn viên lp kế hoch hot đng chi tiết nhm s dng tình nguyn viên mt cách hiu qu như: Sinh hot cùng nhóm chuyên môn trao đi kinh nghim ging dy ngoi ng; t chc các hot đng ngoi khóa, sinh hot câu lc b tiếng Anh vi s tham gia cu các tình nguyn viên; lp kế hoch ging dy cho tình nguyn viên, ưu tiên k năng nghe và nói...

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất