: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:40 13/07/2019

Trường hợp điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động

Theo BHXH Việt Nam, người lao động khi có thay đổi thông tin tham gia BHXH phải nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định và cấp lại sổ BHXH; trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Để thực hiện thủ tục, người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thực hiện thủ tục hành chính là cơ quan BHXH theo phân cấp của BHXH Việt Nam. Số lượng hồ sơ là 1 bộ, mẫu đơn, mẫu tờ khai theo quy định của BHXH Việt Nam, thành phần bao gồm: Tờ khai điều chỉnh thông tin cá nhân; sổ BHXH; bản sao giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc điều chỉnh thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật. Lưu ý, trường hợp giấy tờ của người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam do cơ quan nước ngoài cấp thì phải được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính, người lao động sẽ nhận được sổ BHXH được cấp lại.

Hà Nguyên