Vĩnh Phúc: Nhiều chính sách khuyến khích người dân tham gia Bảo hiểm y tế

Lê Bảo

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư, việc thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ bao phủ BHYT từ 55,2% dân số năm 2009 tăng lên 88,6% vào năm 2018. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được cải thiện, chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh (KCB) được nâng lên, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân.

Vĩnh Phúc: Nhiều chính sách khuyến khích người dân tham gia Bảo hiểm y tế

Sau 10 năm triển khai Chỉ thị số 38 việc thực hiện chính sách BHXH tại Vĩnh Phúc đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 38-CT/TW, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo. Theo đó sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể của tỉnh về vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc tham gia BHYT đối với sự phát triển và ổn định chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhận thức của xã hội ngày càng đầy đủ hơn về việc cấp phát, quản lý và sử dụng thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới tích cực, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Đặc biệt, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi và khuyến khích ngày càng nhiều người dân tham gia BHYT. Từ năm 2013, hỗ trợ thêm cho 100% người cận nghèo tham gia BHYT; từ năm 2015, quy định 4 đối tượng được hỗ trợ như sau: Người thứ nhất trong hộ gia đình và học sinh, sinh viên được hỗ trợ 20% mức đóng; Người cao tuổi từ 60 đến dưới 70 tuổi được hỗ trợ 30% mức đóng; Người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi được hưởng hỗ trợ 50% mức đóng.  Nhờ đó từ năm 2015 đến nay, mỗi năm có khoảng 300.000 lượt người được hỗ trợ, với tổng số tiền là 101,8 tỷ đồng.

Cụ thể: Năm 2015: có 26.376 người được hỗ trợ, số tiền là 3,6 tỷ đồng. Năm 2016 có 238.574 người được hỗ trợ, số tiền là 27,3 tỷ đồng. Năm 2017 có 318.045 người được hỗ trợ, số tiền là 36,6 tỷ đồng. Năm 2018 có 406.850 người được hỗ trợ, số tiền là 34,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về BHYT và quản lý Quỹ BHYT được tăng cường triển khai. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý BHYT được triển khai có hiệu quả; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHYT, quản lý hồ sơ có nhiều kết quả tốt. Đã giảm được 87 thủ tục (từ 115 thủ tục giảm xuống còn 28 thủ tục); giảm 38% thành phần hồ sơ; giảm 42% tiêu thức trên tờ khai, biểu mẫu; giảm 54% quy trình, thao tác thực hiện; cắt giảm số ngày giải quyết của tất cả các thủ tục hành chính (cấp mới, cấp lại thẻ BHYT từ 10 ngày xuống còn 5 ngày).

Chất lượng KCB BHYT ngày càng được nâng lên; quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng mở rộng; Việc thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Bộ Y tế cũng đã được nâng lên, năm 2014 các đơn vị tuyến tỉnh chỉ thực hiện được khoảng 65% số kỹ thuật theo phân tuyến thì đến cuối năm 2017 đã thực hiện được 83% danh mục kỹ thuật theo phân tuyến và khoảng 30% các kỹ thuật của tuyến trên; năm 2014 các Trung tâm y tế tuyến huyện thực hiện được khoảng 50% kỹ thuật theo phân tuyến, cuối năm 2017 thực hiện được 64%.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc, hiện nay tỷ lệ người dân trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT đã tăng rất nhanh, năm 2009 chỉ có 556.679 người tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ bao phủ là 55,2% dân số thì đến 31/12/2018 tổng số người tham gia là 965.161 người, chiếm tỷ lệ 88,6% dân số và đến hết tháng 4/2019 tổng số người tham gia là 990.007 người, đạt 90% dân số. Như vậy sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW đã tăng được 433.328 người tham gia BHYT (tương đương với 34,8%).

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Độc đáo chợ cá truyền thống hơn 400 năm

Độc đáo chợ cá truyền thống hơn 400 năm

Chợ Cồn Gòlà nơi buôn bán hải sản của ngư dân khắp vùng Cẩm Nhượng, Cẩm Lĩnh, Cẩm Hà (Cẩm Xuyên)…và là nơi trải nghiệm lý thú của khách du lịch thập phương.

Xem nhiều nhất