Xây dựng Bộ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

M.Loan

Sáng ngày 19/9, Ban Kinh tế Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Tạp chí Cộng sản phối hợp đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn”.

Xây dựng Bộ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Hội thảo khoa học “Tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị, Hội thảo khoa học “Tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn” với sự quy tụ đông đảo các cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và các chuyên gia, các nhà khoa học cần trao đổi, thảo luận, đóng góp những ý kiến, kiến nghị có giá trị, cung cấp những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế, để giúp Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan tham mưu của Đảng xây dựng Bộ tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Với tinh thần đó, tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ những nhóm vấn đề chính: Nhóm thứ nhất: Cơ sở, luận cứ và các nguyên tắc trong việc xác định tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhóm thứ hai: Tiêu chí nền kinh tế thị trường ở một số nước trên thế giới, bao gồm Tiêu chí nền kinh tế thị trường của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD); của Liên minh châu Âu (EU); của Hoa Kỳ và tiêu chí nền kinh tế thị trường của Trung Quốc. Nhóm thứ ba: Đề xuất hệ tiêu chí cụ thể của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Nhóm thứ tư: Đề xuất quan điểm, lộ trình, giải pháp thực hiện hệ tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong thực tiễn Việt Nam.

Phát biểu kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cảm ơn các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học đã đóng góp những ý kiến quan trọng tại Hội thảo nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Ban Chấp hành Trung ương 5, khóa XII đã giao.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất