Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến, hiện đại

 T.Dương

Ngày 15/9, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự trưởng thành vượt bậc và những đóng góp to lớn của ngành Công nghiệp quốc phòng trong suốt 70 năm qua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: 70 năm qua, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, người lao động ngành Công nghiệp quốc phòng luôn trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân; nỗ lực thi đua phấn đấu, tô thắm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang của ngành Quân giới - Công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Nhấn mạnh sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có nhiều thuận lợi những cũng còn không ít khó khăn, thách thức; chính vì thế theo Thủ tướng, nhiệm vụ đặt ra đối với QĐND Việt Nam nói chung và ngành Công nghiệp quốc phòng nói riêng là hết sức nặng nề.

Ngành Công nghiệp quốc phòng cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những kết quả đã đạt được của mình, ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trước hết cần quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Đồng thời tập trung xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến, hiện đại, góp phần quan trọng, thiết thực nâng cao tiềm lực quốc phòng-an ninh, trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng của nền công nghiệp quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. 

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất