Xây dựng Phong Điền thành đô thị sinh thái

Hồng Diễm

Ngày 24/6, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Tại đây ông Đào Ngọc Chi, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Phong Điền xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới đưa huyện phát triển nhanh, toàn diện, trở thành đô thị sinh thái… Đây là đơn vị đại hội điểm cấp huyện đầu tiên của TP Cần Thơ.

Trong 2 ngày 23 và 24/6, Phong Điền tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong 2 ngày 23 và 24/6, Phong Điền tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025.

Những thành tựu kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ

Thông tin từ báo cáo chính trị của huyện uỷ Phong Điền, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết, được công nhận là huyện nông thôn mới đầu tiên của TP Cần Thơ, tiếp tục xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái…

Nhiệm kỳ 2015-2020, lĩnh vực kinh tế, xã hội của địa phương có nhiều thành tích nổi bật. Lĩnh vực thượng mại, dịch vụ phát triển ổn định tăng trưởng bình quân đạt 116,21%/năm. Năm 2019, có trên 1,8 triệu lượt khách đến với Phong Điền, chiếm 1/4 so với năm 2015. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn đạt 3.387 tỷ đồng tăng 1.654 tỷ đồng so với năm 2015.

Nông nghiệp tiếp tục phát triển khá tốt, giá trị sản xuất năm 2020 ước là 1.127 tỷ đồng, sản lượng lương thực có hạt bình quân 38 ngàn tấn/ năm; Phong Điền tích cực vận động người dân cải tạo vườn cây ăn trái và đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang vườn ăn trái có giá trị cao; đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất và thị trường tiêu thụ, ứng dụng khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống dân cư nông thôn từng bước được nâng lên, hiện tại trên địa bàn có 21 hợp tác xã với 398 thành viên, 82 tổ hợp tác với 2.143 thành viên. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển, các ngành nghề truyền thống được khuyến khích bảo tồn, phát huy nhằm phục vụ du lịch. Giá trị sản xuất năm 2020 đạt 782 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 108,18%/ năm (so với năm 2010).

5 năm qua, từ nguồn ngân sách của huyện và thành phố đã khởi công xây dựng 150 công trình với tổng số vốn đầu tư 852,5 tỷ đồng. Giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp đồng bộ, góp phần phát triển kinh tế nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được thực hiên đúng quy định và điều chỉnh, bổ sung kịp thời phù hợp với yêu cầu phát triển của huyện. Huyện Phong Điền đã hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện được UBND TP Cần Thơ phê duyệt đúng tiến độ, triển khai có hiệu quả; công tác cấp giấy chứng nhận được thực hiện tốt.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng; an sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn; công tác chăm lo các đối tượng chính sách, người có công được quan tâm hơn; có bước đột phá trong công tác huy động xã hội hóa để chăm lo cho công tác an sinh xã hội; giảm nghèo đạt hiệu quả tốt; chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng lên; sức khỏe nhân dân từng bước được cải thiện…

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được ngăn chặn, đẩy lùi. Đảng bộ đã kết nạp được 708 đảng viên. Hệ thống chính quyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phong Điền quyết tâm trở thành đô thị sinh thái.
Phong Điền quyết tâm trở thành đô thị sinh thái.

Phát triển theo hướng đô thị sinh thái

Mục khá nổi bật mà chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền quyết tâm phấn đấu là xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái xanh, sạch, đẹp, phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, là vành đai xanh, là lá phổi xanh của thành phố. Tập trung phát triển đô thị xanh, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống cho người dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2025 phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái.

Qua chia sẻ của đội ngũ lãnh đạo Huyện uỷ Phong Điền, phát huy những thế mạnh, kết quả nổi bật đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ mới 2020-2025 sẽ tập trung phát triển kinh tế, lấy lĩnh vực nông nghiệp làm cơ sở. Xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo tiền đề vững chắc trong thu hút đầu tư và phát triển du lịch; gắn phát triển nông nghiệp với du lịch; Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

Ông Đào Ngọc Chi- Bí thư Huyện ủy Phong Điền nhấn mạnh, nhiệm kỳ mới, huyện Phong Điền quyết tâm thực hiện 3 khâu đột phá: Tập trung phát triển kinh tế tập thể, gắn sản xuất với sơ chế, bảo quản và tiêu thụ hàng hóa nông sản; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị sinh thái; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kĩ thuật, công nghệ thông tin và quản lý, sản xuất, cải cách hành chính.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, BCH Đảng bộ huyện đã đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó nổi bật là các chỉ tiểu như: Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2025 từ 10.000 tỷ đồng trở lên; đến năm 2025, giá trị sản xuất nông, thủy sản là 1.382 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là 905 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ là 7.700 tỷ đồng. Tất cả 6 xã xây dựng hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao; trong đó, có 2-3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đến năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 95% dân số. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90%...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu: BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới 2020-2025 phải là một tập thể mạnh có tầm nhìn bao quát, đoàn kết thống nhất cao, đoàn kết phải đấu tranh, đấu tranh để xây dựng và đoàn kết, không đoàn kết một chiều. Đội ngũ cán bộ trong BCH mới phải là một tập thể kiên quyết chống tiêu cực, mỗi cấp ủy viên phải là một mũi du kích đồng thời phải là gương giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng...         

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất