Xây dựng văn hóa ứng xử trong thời hội nhập

Với tốc độ đô thị hóa, dân số tăng nhanh, văn hóa ứng xử của Hà Nội đang là sự pha trộn phong tục, tập quán của nhiều vùng miền khác nhau. Ở đó, bên cạnh những giá trị văn hóa tốt đẹp vẫn còn đó vô số những “hạt sạn”.

Xây dựng văn hóa ứng xử trong thời hội nhập

Ứng xử văn hóa trong thời đại hội nhập đang bị chi phối bởi nhiều yếu tố. (Ảnh minh họa).

Với lịch sử hơn 1.000 năm văn hiến khi n