Xử lý kịp thời đảng viên, tổ chúc đảng có dấu hiệu vi phạm

H.Vũ

Ngày 18/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 tại 68 điểm cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương trên toàn quốc. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị đã kiểm tra 1.168 tổ chức đảng và 4.403 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra 18 tổ chức đảng và 7 đảng viên (tăng 1,5 lần so với 9 tháng đầu nhiệm kỳ XII). Nội dung tập trung vào những vi phạm về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, thực hiện dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị y tế và trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu và trong hoạt động tư pháp.

Công tác giám sát tiếp tục được coi trọng. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã giám sát khoảng 31.000 tổ chức đảng và gần 80 nghìn đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Trung ương giám sát 15 tổ chức đảng và 26 đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý. Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 126 tổ chức đảng và 9.314 đảng viên.

Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 4 tổ chức và 25 đảng viên bằng các hình thức: Cách chức 13; Khai trừ 12 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 3.075 đảng viên (trong đó có 537 cấp ủy viên). Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 49 đảng viên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết: Trung ương đã thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Quy định về thi hành Điều lệ Đảng, Quy định số 22 về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Vừa qua, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, đã ban hành kết luận về “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”; ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Sắp tới Ban Bí thư có hướng dẫn thực hiện Quy định số 22, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có hướng dẫn thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm.

Từ đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tập trung nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Trước mắt, tập trung xây dựng, trình Bộ Chính trị sửa đổi, bổ sung Quy định về xử lý kỷ luật, tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Hướng dẫn của Ban Bí thư thực hiện Quy định số 22; tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời tổ chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.            

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất