Xử lý nghiêm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng

Hoàng Anh

Theo Thanh tra Chính phủ (TTCP), Quý 3/2020, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 2.169 cuộc thanh tra hành chính và 59.639 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm 54.977 tỷ đồng, 1.968ha đất. Kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 18.575 tỷ đồng và 227ha đất. Xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 36.402 tỷ đồng, 1.741ha đất. Đã kiến nghị xử lý đối với trên 500 tập thể, cá nhân. Ban hành 26.324 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.208 tỷ đồng. Chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 31 vụ, 17 đối tượng.

Trong đó, ngành thanh tra đã tiến hành 2.169 cuộc thanh tra hành chính, tổng hợp kết quả từ 1.158 cuộc thanh tra đã kết luận, phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền là 24.555 tỷ đồng và 1.968 ha đất.

Lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 59.639 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật  của 100.351 tổ chức, cá nhân, phát hiện 30.885 tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền là 30.422 tỷ đồng…

Về công tác tiếp dân và xử lý đơn thư, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 99.135 lượt công dân với 72.808 vụ việc. Có 983 lượt đoàn đông người, trong đó, trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tiếp 918 lượt người với 848 vụ việc.

Có 122 lượt đoàn đông người. Các bộ, ngành, địa phương đã tiếp 98.217 lượt công dân với 71.960 vụ việc. Có 871 lượt đoàn đông người.

 Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 4.455 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trong đó TTCP kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý, giải quyết 5 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân, tổ chức. Các bộ, ngành, địa phương đã giải quyết 4.450 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Thông qua giải quyết đã kiến nghị thu hồi về nhà nước và trả lại công dân 17 tỷ đồng, 8 ha đất, trả lại quyền lợi cho 302 người, kiến nghị xử lý hành chính 120 người, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 3 vụ.

Về công tác phòng chống tham nhũng, ngành thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Các bộ, ngành, địa phương đã tập trung kiểm tra 509 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 10 đơn vị vi phạm.

Tiến hành 406 cuộc thanh tra về thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 125 vụ việc, 122 người vi phạm, đã xử lý kỷ luật 38 người.

Đáng chú ý, trong Quý 3/2020, có 26 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 21 người, xử lý hình sự 1 người do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.

Về phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, trong Quý 3/2020, qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện 10 vụ, 11 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.            

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất