Xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng

Nhìn vào những đánh giá của Bộ Công thương về kết quả xuất nhập khẩu theo mục tiêu của Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược), không khó để nhận thấy, những con số ấn tượng, bất chấp những tác động của kinh tế thế giới.

Gạo, một trong những mặt hàng xuất khẩu mạnh.
Gạo, một trong những mặt hàng xuất khẩu mạnh.

Cơ bản các mục tiêu đều đạt

Theo đó, tính đến thời điểm kết thúc năm 2019, về