Yêu cầu góp ý 3 lần cho SGK lớp 2, lớp 6

M.Q

Bộ GDĐT vừa có công văn gửi các Sở GDĐT về việc tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa (SGK) lớp 2 và lớp 6.

Cụ thể ở đợt 1, mỗi Sở GDĐT chọn cử 10 giáo viên có kinh nghiệm/môn học để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu SGK qua website của các nhà xuất bản; cung cấp thông tin về tài khoản cho giáo viên tham gia góp ý để đăng nhập website và góp ý các bản mẫu SGK đến ngày 9/12.

Các Sở tổng hợp ý kiến góp ý của các giáo viên đối với từng bản mẫu SGK, gửi bản mềm về Bộ GDĐT trước ngày 10/12. Đợt thứ hai, các Sở tổ chức cho giáo viên dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022 góp ý.

Sở GDĐT chỉ đạo các trường nhận tài khoản và hướng dẫn cho toàn bộ giáo viên được phân công dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022 vào website của các nhà xuất bản để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu SGK đã được các nhà xuất bản hoàn thiện sau góp ý đợt 1; đưa việc tìm hiểu nội dung các bản mẫu SGK vào sinh hoạt tổ chuyên môn để nghiên cứu, góp ý và chuẩn bị việc đề xuất lựa chọn SGK, bắt đầu từ ngày 25/12. Ở đợt ba, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tìm hiểu, góp ý một lần nữa các bản mẫu SGK đã được các nhà xuất bản hoàn thiện, đưa lên trang thông tin điện tử trước khi in và phát hành.      

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất